toppmbv.jpg

Gearkasseflushing / Girkasseflushing

Med flushing mener vi å rense hele automatgearkassens oljesystem.Med et spesielt rensemiddel spyler vi gjennom hele gearkassen med converter,bunnpanne,filter og oljekjølersystem. Denne prosedyren fører til at vi får med oss absolutt alt støv,og slam i hele systemet. Når vi ser at det kommer ren olje ut av gearkassen er vi tilfreds.

 

Send oss en forespørsel